Lộ trình đào tạo DevOps

42 buổi học tại phòng lab với những kiến thức có thể áp dụng được ngay vào thực tế công việc: Quản lý version với Git, Configuration Management sử dụng Ansible + Terraform, đóng gói và triển khai ứng dụng với Docker + Kubernetes, Monitoring ứng dụng với Prometheus + Grafana, ...

Liên hệ
Thumb

Lợi ích DevOps mang lại

Hợp tác

Tăng cường sự hợp tác giữa team phát triển phần mềm (development) và bộ phận triển khai (operation).

Cải tiến chất lượng

Nâng cao tần suất triển khai sản phẩm. Sản phẩm được release liên tục ra thị trường để lấy feedback từ khách hàng, từ đó sản phẩm liên tục được cải tiến.

Tự động hóa

Tận dụng các công cụ tự động hóa, giúp giảm thiểu rủi ro trong mỗi lần release.

Khắc phục lỗi

Nhanh chóng phục hồi trong trường hợp sản phẩm gặp lỗi.

illustration

Nội dung

Git căn bản (2 buổi)

Nguyên lý hoạt động.

Các thao tác căn bản

Branch

Remote repository

Git flow

Docker + Docker Swarm (6 buổi)

Giới thiệu và cài đặt Docker

Image vs Container

Docker network

Volume

Dockerfile

Docker Compose

Docker Swarm

Jenkins (5 buổi)

Giới thiệu và cài đặt Jenkins với Docker

Kiến trúc Jenkins

Pipeline

Jenkinsfile

Multibranch-pipeline

BlueOcean plugin

Linux + Ansible + Terraform (6 buổi)

Linux distribution.

Install centos trên vmware or virtual box.

Linux Directory Structure.

Basic Linux command line.

Working with File and Directory (Permission and finding, view, creat, copy, moving, rename).

Edit file with vim.

Wildcard - Input, output, redirection.

Comparing File. Tranfering File over network.

Shell alias - Environment - Shell history.

Process and Job control - Crontab - Boot process.

System logging - Disk management.

Manage Users and Groups - Permission mode.

TCP/IP networking - DNS and hostnames.

DHCP,Dynamic and Static addressing.

Shell scripting.

Tab completion.

Rerun a command with search command.

Reuse arguments - Reuse last item from previous command.


Quản lý Inventory.

Playbooks.

Modules.

Variables

Conditionals

Loops

Roles

Kubernetes (8 buổi)

Giới thiệu K8S, các thành phần

Deployment cơ bản

Expose service trên K8S

Quản lý package trên K8S

Logging, monitoring

Storage

Rolling update application

Tích hợp với Jenkins

Prometheus + Grafana (6 buổi)

Thu thập các metrics

Expose runtime metrics sang Prometheus

Expose metrics của ứng dụng sang Prometheus

Expose Docker metrics sang Prometheus

Xây dựng dashboard với Grafana

Tích hợp với K8S

Elastic Stack (9 buổi)

Giới thiệu và cài đặt Elasticsearch. Kiến trúc Elasticserach. Tìm hiểu các usecase thực tế

Mapping, indexing, searching data

Aggregation

Lấy thông tin log với fluentbit và fluentd

Elasticsearch data processing

Elasticsearch nodes & shards

Tích hợp Elasticsearch với Kibana

Các mô hình triển khai Elasticsearch

Elasticsearch monitoring & troubleshooting

Tips, Tricks & Optimization

Gói học phí

Đóng 2 kỳ

6.500.000đ / 1 kỳ

  • Ưu đãi khi đăng ký theo nhóm
  • Học viên có thể đóng tiền 2 lần với mức học phí không chênh lệnh nhiều
Đăng ký ngay
Đóng trọn gói

12.000.000đ / 5 tháng

  • Ưu đãi khi đăng ký theo nhóm
  • Học phí trọn gói, với mức giá ưu đãi hơn nhiều so với đăng ký từng học phần riêng lẻ
Đăng ký ngay
Ưu đãi học phí

10.800.000đ / 5 tháng

  • Ưu đãi học phí 10% dành cho học viên nữ, bộ đội xuất ngũ, ...
Đăng ký ngay

Video mẫu tham khảo

Học viên được cung cấp tài khoản học trực tuyến vĩnh viễn: Slides và videos hướng dẫn giúp dễ dàng ôn tập hệ thống lại kiến thức.

Đăng ký tư vấn trực tiếp

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về Lộ trình DevOps cho học viên.

Error message
Error message
Error message

Bài viết công nghệ