Lộ trình đào tạo DevOps

33 buổi học tương đương gần 3 tháng, được học cùng chuyên gia với những kiến thức có thể áp dụng được ngay vào thực tế công việc: Cài đặt sử dụng Linux, Quản lý version với Git, Configuration Management sử dụng Terraform, đóng gói và triển khai ứng dụng với Docker + Kubernetes,...

Liên hệ
Thumb

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Sinh viên CNTT năm 3, năm 4 đã có kiến thức căn bản về lập trình, muốn tìm hiểu thêm về DevOps.

Back-end developer muốn bổ sung kiến thức về triển khai phần mềm.

Solution Architect muốn cập nhật các thiết kế hệ thống micro-services.

System Admin muốn tiếp cận với nền tảng ứng dụng container, cloud

Đối tượng học viên

Lợi ích DevOps mang lại

Hợp tác

Tăng cường sự hợp tác giữa team phát triển phần mềm (development) và bộ phận triển khai (operation).

Cải tiến chất lượng

Nâng cao tần suất triển khai sản phẩm. Sản phẩm được release liên tục ra thị trường để lấy feedback từ khách hàng, từ đó sản phẩm liên tục được cải tiến.

Tự động hóa

Tận dụng các công cụ tự động hóa, giúp giảm thiểu rủi ro trong mỗi lần release.

Khắc phục lỗi

Nhanh chóng phục hồi trong trường hợp sản phẩm gặp lỗi.

illustration

LỘ TRÌNH HỌC (33 BUỔI * 3 TIẾNG - 3 THÁNG)

Linux (3 buổi)

Giới thiệu, cài đặt Linux

Sử dụng Linux Terminal

Cấu trúc thư mục, ý nghĩa từng thư mục trong Linux

Các tập lệnh làm việc file / folder căn bản và nâng cao

Commands: type, which, help, man

Quản lý user Cấp quyền đọc / ghi / thực thi cho file / thư mục process Binding port

Git căn bản (2 buổi)

Giới thiệu về Git & Github

Basic Git Workflow

Sử dụng Git: In local, Branch & merge, Collabration

Lab

Networking (2 buổi)

Giới thiệu về Networking

Network Address Translation

Firewall

Port

Domain Name System

Networking command

Lab

Kiểm tra tổng hợp Linux + Git + Networking (1 buổi)

Docker (3 buổi)

Giới thiệu và cài đặt Docker

Image vs Container

Docker network

Volume

Dockerfile

Docker Compose

Kiểm tra Docker (1 buổi)

Kubernetes (6 buổi)

Giới thiệu K8S, các thành phần

Deployment cơ bản

Expose service trên K8S

Quản lý package trên K8S

Logging, monitoring

Storage

Rolling update application

Tích hợp với Jenkins

Bài kiểm tra tổng hợp K8S (1 buổi)

AWS (4 buổi)

EC2

IAM

S3

EKS

Kiểm tra AWS (1 buổi)

Jenkins (3 buổi)

Giới thiệu và cài đặt Jenkins với Docker

Kiến trúc Jenkins

Pipeline

Jenkinsfile

Multibranch-pipeline

BlueOcean plugin

Kiểm tra tổng hợp Jenkins (1 buổi)

Terraform (3 buổi)

Infrastructure as Code và Terraform

Life cycle của một resource trong Terraform

Terraform functional programming

Terraform Module: Create Virtual Private Cloud on AWS

Kiểm tra Terraform (1 buổi)

ELK hoặc Prometheus + Grafana (1 buổi)

Gói học phí

LỚP TRỰC TUYẾN TƯƠNG TÁC

9.000.000đ

COMBO 2 KHÓA DEVOPS & AWS

15.000.000đ

-->

Video mẫu tham khảo

Học viên được cung cấp tài khoản học trực tuyến vĩnh viễn: Slides và videos hướng dẫn giúp dễ dàng ôn tập hệ thống lại kiến thức.

Đăng ký tư vấn trực tiếp

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về Lộ trình DevOps cho học viên.

Error message
Error message
Error message

Bài viết công nghệ